‘Verrijkende master voor iedere docent’

Verrijkende master onderwijs technologie - Machiel Blok

Machiel Blok werkt op Hogeschool Rotterdam als kerndocent Natuur & Techniek en docent Digitale geletterdheid. ‘De wereld om ons heen wordt steeds digitaler; daar willen we onze studenten goed op voorbereiden.’ Met de Master Onderwijs & Technologie zijn zowel zijn baas, collega’s, studenten en hijzelf blij. ‘Dankzij deze master kan ik straks gecertificeerd mijn handelen onderbouwen én mijn collega’s meenemen in de mogelijkheden van digitale middelen.'

Machiel is zich steeds meer bewust van de digitale wereld waarin zijn kinderen opgroeien. ‘Waar ik zelf vroeger nog voetbalde op straat, zitten mijn kinderen het liefst op de tablet. Eigenlijk zijn we met z’n allen al beland in de ‘nieuwe’ wereld. We doen online boodschappen, regelen onze financiën online, we worden online continu gestuurd door allerlei algoritmes.’ De vragen die hem bezig houden zijn: wat dóet dat met een mens? En waar gaan we met z’n allen naartoe? Deze en meer ethische vragen komen ruimschoots aan bod in de Master Onderwijs & Technologie.

Niet alleen voor whizzkids!

De meeste medestudenten hebben affiniteit met technologie, maar hij benadrukt: ‘Deze opleiding is absoluut niet ontworpen voor whizzkids of ICT-mensen! De master is er echt voor iedereen. Dus wie wat huiverig is voor de toepassing van technologie binnen je lessen; het is niet eng, maar juist heel verrijkend! Je leert leuke sites en tools kennen die direct meer interactie met je leerlingen of studenten opleveren. Of je nu in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, middelbaar of in het hoger beroepsonderwijs werkt.’

Zelf komt hij uit het primair onderwijs, waar hij onder meer een ICT-plan schreef voor een aantal basisscholen. Machiel: ‘Daar is men al veel langer met de inzet van computers in het onderwijs bezig. In het hbo zou digitale geletterdheid een prominentere plek binnen het curriculum mogen krijgen. De urgentie is hoog als je kijkt naar de wereld om ons heen.’

Vier maal winst

Binnen Hogeschool Rotterdam richtte hij een werkgroep digitale geletterdheid op en ontwikkelt hij skills labs. ‘We zijn op onze hogeschool dus wel bezig met het onderwerp, maar in mijn ogen nog te ad hoc. Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn kennis te verdiepen via de Master Onderwijs & Technologie.’ In het eerste semester experimenteerde hij volop met een digitale tool die veel verschillende mogelijkheden biedt: Feedback Fruits.

Het levert hem vier maal winst op: hij leert de tool zelf goed kennen, hij kan collega’s helpen om hun lessen interactiever te maken, de studenten vinden het leuk om op de nieuwe manier te werken én zij behalen vlotter hun leerdoelen. Machiel: ‘Ik zie heel leuke lessen bij collega’s, maar de inbreng van studenten is vaak minimaal. Veel docenten werken nog klassikaal en zenden vooral informatie. Terwijl er qua technologie zoveel meer mogelijk is dan puur de toepassing van een digitaal lesbord. Zo kun je met Feedback Fruits tijd- en plaatsonafhankelijk (peer)feedback geven en ontvangen.’

Originele werkvormen, gemotiveerde studenten

Dankzij deze tool leren de studenten met en van elkaar. Zo kunnen ze online al een discussie starten vóórdat een les plaatsvindt. Machiel: ‘Ik kan hun discussie vooraf inzien en aan de hand daarvan bijvoorbeeld een debat houden in de klas, waarin ik hun eigen stellingen terug laat komen. Je kunt zo echt connecten met hun leefwereld. Ik merk dat mijn studenten hierdoor veel gemotiveerder in de les zitten.’ Het gaat nog een stap verder dan ‘Flipping the classroom’, waarbij studenten voorafgaand aan een les zich thuis al online inlezen, een video bekijken of opdrachten uitvoeren waarna hun docent in de klas meteen de diepte in kan. Machiel: ‘Feedback Fruits maakt het mogelijk om echt gepersonaliseerd en gedifferentieerd les te geven. Wie zich bijvoorbeeld goed heeft voorbereid – dat kan ik vooraf inzien – maak ik groepshoofd. Wie nog niks met de stof gedaan heeft, krijgt extra uitleg. Ik kan mijn lessen aanpassen op inhoud, op het tempo van de studenten… en ga maar door.’

Nog veel winst te behalen

Bijkomend voordeel van de master: ‘Ik kan mijn eigen ontwerpproces evalueren en verbeteren. Als ik de master niet zou doen, zou ik sneller geneigd zijn om ‘leuke’ tools meteen in te zetten. De master leert je om kritisch te reflecteren en steeds te doordenken hoe technologie het onderwijs kan optimaliseren.’ Er is in zijn ogen nog veel winst te behalen: ‘Er zijn zoveel tools, software, apps en middelen, maar veel staat nog in de kinderschoenen. De techniek blijft zich ontwikkelen en biedt eindeloos veel mogelijkheden. Van adaptieve leertechnologie met learning analytics tot programmeeronderwijs.'

Wil je meer weten over de Master Onderwijs & Technologie? Lees meer over de opleiding of meld je aan voor een voorlichting


Tekst: Cindy Gijsbers
Foto: NFP