Over ons

De masteropleiding Onderwijs en Technologie is ontwikkeld door drie hogescholen:

Deze drie hogescholen werken op een aantal gebieden nauw samen, bijvoorbeeld op het gebied van lectoraten, internationalisering, kwaliteitszorg, onderwijsvernieuwing en ict. 

De master Onderwijs & Technologie is geaccrediteerd door de NVAO. Lees hier het beoordelingsrapport behorende bij de Toets Nieuwe Opleiding. Lees hier het beoordelingsrapport behorende bij de toets na 3 jaar. 

Meer weten over de master?

Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomst


Lectoren en docenten

De masteropleiding wordt verzorgd door deskundige lectoren en docenten van de samenwerkende hogescholen. Zij hebben ruime ervaring op het gebied van onderwijs en technologie. Ook worden externe experts betrokken bij de master om bijvoorbeeld gastcolleges te geven. Kijk bij docenten voor een overzicht van de betrokken medewerkers.

Aan de master is de kenniskring Onderwijs en (leer)technologie verbonden, die wordt geleid door associate lector dr. Rianne van den Berghe en bestaat uit docentonderzoekers van de drie hogescholen. De kenniskring doet onderzoek naar verschillende vraagstukken rondom onderwijs en (leer)technologie. Op welke manier is technologie van meerwaarde voor het onderwijs? Hoe ga je om met ethische kwesties die het gebruik van technologie oproept? Hoe ondersteun je leerkrachten bij het inzetten van technologie? Hoe geef je onderwijs rondom digitale geletterdheid vorm? Hoe zorg je ervoor dat technologie verschillen tussen leerlingen verkleint in plaats van vergroot? Uitgangspunt is dat technologie geen doel op zich is, maar als middel dient om onderwijs beter vorm te geven. Op dit moment lopen er projecten over onder andere de integratie van digitale geletterdheid in het curriculum, maaklabs in het basisonderwijs en de lerarenopleidingen, en hoe technologie kan helpen thuistalen actief in te zetten in het onderwijs.

Elke hogeschool heeft een opleidingscoördinator die vanuit de betreffende hogeschool verantwoordelijk is voor de organisatorische en inhoudelijke inbreng in de opleiding.


Hogeschool de Kempel:
Janine Swinkels | j.swinkels@kempel.nl | 06 14 74 56 04
 
Hogeschool IPABO:
Marco Geenen | m.geenen@ipabo.nl | 020 613 7079 
 
Marnix Academie:
Petra van de Ree | p.vdree@hsmarnix.nl 

Academic director: André Nusselder

Docenten