Positief oordeel toets na 3 jaar Master Onderwijs & Technologie!

MO&T

De toets na 3 jaar van de Master Onderwijs & Technologie is positief beoordeeld door de NVAO!

In maart 2023 is de opleiding door een onafhankelijk panel gevisiteerd in het kader van de toets na 3 jaar. Deze toets is onderdeel van de standaardprocedure voor opleidingen die tijdens de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) geen feitelijk onderwijs verzorgden. Tijdens de toets na 3 jaar beoordeelt het panel het gerealiseerde eindniveau en de deugdelijkheid van de beoordeling, toetsing en examinering van de studenten. De positieve beoordeling lees je hier.  

Uit het adviesrapport blijkt dat er sprake is van een open, lerende organisatie: docenten en management luisteren naar studenten en het werkveld, en verbeteren hun praktijk aan de hand van gegeven feedback. Daarnaast viel op dat het programma een mooie opbouw laat zien. Ook heeft het traject nieuwe ontwikkelpunten opgeleverd waar de MO&T de komende tijd aan zal werken.