Schelte Beltman

Schelte Beltman

Schelte Beltman

Coördinator praktijkgericht onderzoek (Master Onderwijs & Technologie, Penta Nova en Haagse Hogeschool – Graduate School)

Van huis uit organisatieantropoloog en heb ruime ervaring met het verzorgen van onderwijs op het gebied van onderzoeksmethodologie binnen Masterprogramma's in Nederland (Haagse Hogeschool en Marnix Academie, inclusief Radiant en Penta Nova) en Groot Brittannië (Kingston University Londen). Binnen het hoger onderwijs mag ik mij vooral bezighouden met praktijkgericht onderzoek om dit ‘beter, leuker en toegankelijker’ te maken voor zowel studenten als docenten. De begeleiding van meer dan 700 masterstudenten bij hun onderzoek op onder andere het gebied van leiderschap in het onderwijs, vormgeven aan inclusief onderwijs, de rol van technologie binnen het onderwijs en binnen internationale masterprogramma’s op het gebied van ‘communication, business administration en finance and risk management’ heeft mij veel geleerd. Mijn onderzoeksinteresse ligt op het gebied van leiderschap, organisatiecultuur en de functie van cultuur binnen het onderwijs. Met een passie voor goed onderwijs en om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van onderwijs participeer ik in meerder examen-, toets- en curriculumcommissies.

Mijn expertises

Docent – methodologie van praktijkgericht onderzoek
Begeleider van onderzoek masterstudenten
Co-promotor VU bij onderzoek naar leren in processen van organisatieverandering
Adviseur hoger onderwijs (inbedding praktijkgericht onderzoek)
Adviseur accreditaties (NVAO, AMBA, Epas) hoger onderwijs

Mijn projecten

Begeleiding bij accreditaties
Ontwikkeling van het onderzoekend vermogen bij de flexibilisering van het hoger onderwijs

Mijn publicaties

Beltman, S.H. (2009). 'Cultural Capital as a driver for performance in higher education', in Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital, Academic Publishing Limited, Reading, pp. 77-84.

Beltman, S.H. (2010). The way to get on. De rol van de Research School bij het onderzoek binnen Hogeschool Inholland.

Beltman, S.H. (2011). A pattern for success. De invulling van de activiteiten van de Research School binnen Hogeschool Inholland.

Beltman, S.H. (2011). Culture within higher education. A portrait of manifestations of the culture within higher education in England and the Netherlands in the post-Bologna era. London: Kingston University.

Beltman, S.H. (2012). The rise of the faculty. Het bouwen van een ‘scholarly culture’ in het hoger onderwijs.

Beltman, S.H. (2017). Lessen uit de culturele antropologie; Tribaal leiderschap – prachtig en krachtig. School Management Totaal Jaargang 19 Februari 2017 Nummer 1 pp. 30 - 33.

Beltman, S.H. (2017). Onderwijskundig Leiderschap; De continue bijdrage aan Schoolontwikkeling. De Nieuwe Meso december 2017 | jaargang 4 | nummer 4 pp. 89 – 93.

Beltman, S.H. (2019). Blended leadership; Goed leiding geven aan onderwijs en onderzoek. Hoger onderwijs management april 2019 nummer 2 pp. 14-17.

Beltman, S.H. (2020). Fundament onder schoolleiderschap; Waarden als rots in de branding. Basisschoolmanagement mei 2020 nummer 5 pp. 27-29.

Diermen, O.G. van, and Beltman, S.H. (2016). Managing working behaviour towards new ways of working: a case study. Journal of Corporate Real Estate, Vol. 18 Iss 4 pp. 270 – 286.


Co-auteur – boek Methoden en technieken van onderzoek:

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booy A, Booij, M., Borggreve, A. en Beltman, S. (2015). Methoden en technieken van onderzoek 7de ed. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Arnoldy, M., Booy, A., Borggreve, A. en Beltman, S. (2019). Methoden en technieken van onderzoek 8ste ed. Amsterdam: Pearson Education Benelux.