Mara Otten

Mara Otten

Mara Otten

Docent Onderzoekend Vermogen

Na mijn promotieonderzoek binnen het reken-wiskundeonderwijs ben ik als docent en onderzoeker rekenen-wiskunde aan de slag gegaan op de Hogeschool IPABO. Daarnaast werk ik docent Onderzoekend Vermogen binnen de Master Onderwijs en Technologie. Onderzoek en onderwijs zijn altijd al grote passies geweest. Deze twee komen samen in het begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek. Tijdens deze begeleiding is mijn doel niet alleen om studenten inhoudelijk een stukje verder te helpen; ik hoop ook een stukje van mijn enthousiasme over onderzoek over te kunnen dragen.

Mijn expertises

Onderzoek doen
Reken-wiskunde onderwijs

Mijn projecten

Master Onderwijs & Technologie Onderzoekend Vermogen
Hogeschool IPABO docent-onderzoeker rekenen-wiskunde
FunThink (functioneel denken bij rekenen-wiskunde)

Mijn publicaties

Otten, M. (2022). Het bevorderen van algebraïsch redeneren in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek, 41(3), 40-48.

Keijzer, R., Keers, F., Doing, D., Otten, M., Stuber, S. &, Veldhuis, M. (2021). Kansen doordenken vanuit vakdidactiek rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 42(4), 4-8.

Otten, M. (2020). Algebraic reasoning in primary school: A balancing act [doctoral dissertation]. Utrecht University

Otten, M., Van den Heuvel-Panhuizen, M., Veldhuis, M., Boom, J., & Heinze, A. (2020). Are physical experiences with the balance model beneficial for students’ algebraic reasoning? An evaluation of two learning environments for linear equations. Education Sciences, 10(6), 163. https://doi.org/10.3390/educsci10060163

Otten, M., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M. (2019). The balance model for teaching linear equations: A systematic literature review. International Journal of STEM Education, 6(1), 30–51. https://doi.org/10.1186/s40594-019-0183-2

Otten, M., Van den Heuvel-Panhuizen, M., Veldhuis, M., & Heinze, A. (2019). Developing algebraic reasoning in primary school using a hanging mobile as a learning supportive tool / El desarrollo del razonamiento algebraico en educación primaria utilizando una balanza como herramienta de apoyo. Journal for the Study of Education and Development / Infancia y Aprendizaje, 42(3), 615–663. https://doi.org/10.1080/02103702.2019.1612137

Otten, M., Van den Heuvel-Panhuizen, M., Veldhuis, M., & Heinze, A. (2019). Fifth-grade students solving linear equations supported by physical experiences. In U. T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen, & M. Veldhuis (Eds.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 646–653). Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.

Otten, M. (2018). Het fizier gericht op... algebraïsch redeneren. Euclides, 93(6), 32–34

Otten, M., Van den Heuvel-Panhuizen, M., Veldhuis, M., Heinze, A., & Goldenberg, P. (2017). Eliciting algebraic reasoning with hanging mobiles. Australian Primary Mathematics Classroom, 22(3), 14–19.

Otten, M., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M. (2016). Lala en de hangmobiel: Redeneren met onbekenden. Volgens Bartjens, 35(4), 8–11.