Bartjan Vollmuller

Bartjan Vollmuller

Bartjan Vollmuller

Docent master Onderwijs en Technologie

Ik ben als docent betrokken bij de master Onderwijs en Technologie. Voordat ik op de hogeschool IPABO begon als docent rekenen-wiskunde, ben ik afgestudeerd aan de master Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht. In die opleiding heb ik mijzelf binnen mijn thesis gefocust op de interpretatieprocessen van leerkrachten in het primair onderwijs bij het gebruik van digitale dashboards. Waarbij leerkrachten studiedata van leerlingen na de les bekeken en analyseerden.

Ik ben met name geïnteresseerd in hoe technologie kan bijdragen aan het leerproces en in hoe leerkrachten data (analyse) inzetten om hun handelen aan te passen om zo het onderwijs te verbeteren.

Mijn expertises

Learning Analytics
Technology Enhanced Learning
Data-driven decision making
Rekenen-wiskunde
Onderwijskunde

Mijn projecten

Master Onderwijs & Technologie
FunThink (functioneel denken bij rekenen-wiskunde)