Diana van Lith

Diana van Lith

Opleidingscoördinator Master Onderwijs en Technologie in Utrecht, opleidingsdocent, leercoach

Mijn hele leven ben ik al werkzaam in het onderwijs. Oorspronkelijk als wiskundedocent in het VO, maar via bevoegdheden voor het vak Onderzoeken & Ontwerpen aan het Technasium, deelname aan de ontwikkeling van 10-14 onderwijs en de Master Leren en Innoveren steeds meer bezig met het organiseren en creëren van kansen in het onderwijs. Je kunt dus wel zeggen dat ik eerst behoorlijk wat brede praktijkervaring in het onderwijs heb opgedaan, voordat ik met de theoretische kant ben begonnen.

Maar ik blijf nog steeds naast het coördineren van de Master Onderwijs &Technologie met veel plezier voltijdstudenten aan de PABO opleiden en coachen. Wiskunde, techniek en technologie spelen in mijn hele loopbaan een belangrijke rol. Ik blijf zoeken naar manieren om talent van kinderen en studenten op deze gebieden zichtbaar te maken en om leerkrachten en docenten op te leiden die op deze gebieden kunnen inspireren.

Mijn expertises

Reken-wiskundeonderwijs
Onderzoeken en Ontwerpen
Creatief denken
Innovatie – de brug tussen theorie en uitvoering 
Coachen in PO/VO/HBO

Mijn projecten

Master Onderwijs &Technologie Ethische dilemma’s
Marnix Academie docent-onderzoeker rekenen-wiskunde